Psykomotoriikan käsikirja -teoriaa ja käytäntöä lasten psykomoriseen tukemiseen

Tilaa tuotteita

Uudessa kirjassa käsitellään erilaisia liikuntaan ja toimintaan perustuvia mahdollisuuksia ja toimintamalleja, joiden avulla lasten psykomotorista kehitystä ja toimintakykyä voidaan monipuolisesti tukea. Punaisena lankana ovat liikunnan merkitys positiivisen itsetunnon ja minäkäsityksen muodostumisessa, kehityksessä, tukemisessa sekä lapsen omaehtoinen toiminta. 

Kirjan kirjoittaja Renate Zimmer toimii professorina Osnabrückin yliopistossa Saksassa. Hän on tunnettu luennoitsija ja kouluttaja Euroopassa ja sen ulkopuolella. Hän on kirjoittanut lukuisia varhaislapsuutta ja liikuntakasvatusta käsitteleviä julkaisuja.

Renate Zimmer on kehittänyt psykomotorista kehitystä tukevan vakuuttavan ja käytännön kokemuksiin perustuvan konseptin. Keskeisenä kysymyksenä hän tarkastelee sitä, miten keho- ja liikuntakokemuksien avulla voidaan tukea lapsen positiivista minäkuvaa.

Psykomotoriikan käsikirjassa esitetään tämän konseptin teoreettisia perusteita ja annetaan käytännön esimerkkejä psykomotoriseen tukemiseen. Lisäksi kirja sisältää ohjeita psykomotorisen kehityksen diagnostiseen arviointiin. Kirja soveltuu erinomaisesti oppimateriaaliksi sekä ammattilaisten käsikirjaksi kasvatus-, liikunta-, terveys-, sosiaali- ja kuntoutusaloilla.

Kirjan kirjoittaja: Reneta Zimmer

1.painos 2011
271 sivua, havainnollinen nelivärikuvitus
ISBN 978-951-9147-63-5
Hinta 45 € (sis. alv)

 

Asiantuntija suosittelee!

Psykomotoriikka-käsite tuo eri ihmisille erilaisia asioita mieleen: se ei ole vain psyyken ja motorisen toiminnan yhteistyötä. Psykomotoriikka on paljon enemmän! Tämä kirja avaa psykomotoriikan liikunnallisena välineenä tai oikeastaan tapana toimia lasten kanssa. Se antaa kaikille sen käyttäjille, niin kasvattajille kuin terapeuteille, mahdollisuuden tukea lasten kehitystä, varsinkin kun lapsi on erityisen tuen tarpeessa. Tämän kirjan soisin kuluvan kaikkien lasten kanssa toimivien käsissä.

Pauli Rintala, Erityisliikunnan professori, Jyväskylän yliopisto 

Asiantuntija suosittelee!

Kuntoutus on perinteisesti ollut hyvin yksilö- ja suoritekeskeistä. Nykyisen ajattelumallin mukaan ihmistä tarkastellaan kokonaisuutena ja pyrkimyksenä on vaikuttaa myös siihen ympäristöön, jossa ihminen toimii ja elää arkeaan. Kuntoutuksen toimintamallien tulisi olla näyttöön ja hyviin käytäntöihin perustuvia. Psykomotoriikkaan perustuva toiminta ja terapia täyttää nämä vaatimukset ja soveltuu erinomaisesti terveydenhuollon ja kuntoutuksen ammattilaisten käyttöön sekä ennaltaehkäiseväksi että terapeuttiseksi menetelmäksi. Tämä teos soveltuu erityisesti kaikille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville terapeuteille. 

Maarit Käenmäki, Fysioterapeutti, Suomen Psykomotoriikkayhdistys, varapuheenjohtaja